• Обмеження касаційного перегляду окремих ухвал у процедурі банкрутства

  05-12-2016

  Імперативні норми ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» далі – «Закону» є спеціальними та мають пріоритет у регулюванні правовідносин у справах про банкрутство.

  У відповідності до частини третьої статті 8 Закону встановлено деякі особливості та обмеження у реалізації права на касаційне оскарження судових рішень у процедурі банкрутства, які полягають, зокрема, у завершенні розгляду питання про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута із завершенням відповідного апеляційного провадження.

  19 жовтня 2016 року за участю представників судового процесу – юристів ТОВ «ЮФ «Горецький і Партнери» у справі про банкрутство Верховним судом України прийнято рішення, яким скасовано постанову суду касаційної інстанції у справі про визнання недійсними результатів аукціону.

  Власне у відповідності ст. 8 Закону, з посиланням на рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 55, 129 Конституції України та наведеної заявником судової практики, яка свідчить про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального та процесуального права про застосування якої зазначив Верховний Суд України.

  Так, постановою Верховного Суду України від 19.10.2016р. скасовано постанову Вищого господарського суду у зв’язку із порушенням судом касаційної інстанції норм ст. 8 Закону, відповідно до якої перелік судових рішень, що підлягають касаційному оскарженню, є вичерпним, і тому подання касаційних скарг на інші судові рішення (тобто не зазначені у цьому переліку) виключають можливість здійснення касаційного провадження за такими скаргами.

  За змістом положень статті 55 Конституції України кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку.

  Стаття 129 Основного Закону серед основних засад судочинства визначає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

  Частиною першою статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

  Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року зазначив, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria» висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у частині першій статті 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з […] питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів […]».

  Згідно зі статтею 8 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якою визначено особливості оскарження судових рішень у процедурі банкрутства, ухвали господарського суду, винесені у справі про банкрутство за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України (далі – ГПК України), з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

  Тому частину третю статті 8 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» слід розуміти таким чином, що нею встановлено деякі особливості та обмеження у реалізації права на касаційне оскарження судових рішень у процедурі банкрутства, які полягають, зокрема, у завершенні розгляду питання про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута із завершенням відповідного апеляційного провадження.

  Керуючий партнер ЮФ «Горецький и Партнери» Горецький Олег Васильович.

  Юрист ЮФ «Горецький и Партнери» Горецька Мар’яна Василівна.
  Посилання на Постанову Верховного Суду України http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62192009.