• “Judicial protection of investors’ interests: does the jurisprudence change?”

    13-08-2019

    Judicial protection of investors’ interests: does the jurisprudence change?”

    http://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/zahist-interesiv-investoriv-u-sudi-chi-zminyuetsya-sudova-praktika-.html

    Under this title was published article of Svyatoslav Sviatyuk, Head of Commercial Practice, Attorney at Goretskyy&Partners Law Firm the professional legal edition Yurydychna Gazeta Online.